ČINNOSTI

Provádíme:

  • projektování rodinných domů
  • projektování staveb pro podnikání a občanské vybavenosti
  • projektování staveb pro rekreaci
  • projektování průmyslových a zemědělských staveb
  • projektování revitalizací panelových domů : zateplování fasád, opravy střešních konstrukcí,
  • projekty rekonstrukcí, opravy staveb a vnitřní rozvody TZB
  • projektování staveb městské zeleně, hřišť, parků apod.
  • inženýring, vyřízení stavebního povolení

Našim klientům nabízíme možnost " nahlédnutí" do námi navržené stavby pomocí VR  soupravy Oculus Quest

Fgximr


Autorizaci projektových dokumentací provádí Ing. René Zelinka, autorizovaný inženýr pozemních staveb č. autorizace 1101535.