REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ

Od roku 2000 provádíme projekty revitalizací a oprav panelových a domů. Zde uvádíme pouze výběr staveb z některých měst. Během těchto let jsme vytvořili komplexní program celkových oprav všech typů domů panelových konstrukčních soustav, nacházejících se v našem regionu. V naší databázi projektů se nacházejí všechna  osvědčená a prověřená technická systémová řešení zateplení domů a odstranění vad těchto domů, které se vyskytly během let od doby realizace těchto staveb. 

Některé naše revitalizace byly oceněny v soutěžích ( viz ocenění)

 

Bytové domy v Karviné.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytové domy v Českém Těšíně


 
 

Bytové domy v Třinci