PŘÍZEMNÍ DOMY

Katalog přízemních jednopodlažních domů, zastřešených převážně valbovou vazníkovou střechou, ale také typy se sedlovou a plochou střechou.

PD1

Přízemní dům velikosti 4+1 s příslušenstvím s plochou střechou. Plochá střecha lze nahradit i sedlovou popřípadě i pultovou střechou.


 
 
 

PD2

Přízemní dům zastřešený sedlovou střechou a varianta zastřešení střechou pultovou. 


Perspektiva1 Perspektiva1
Perspektiva2 Perspektiva2
Perspektiva Perspektiva
Půdorys Půdorys

PD3

Přízemní dům typu bungalow, zastřešený valbovou střechou. Obytná veřejná část je oddělena od klidové zóny, kde jsou umístěny tři pokoje a hygienické zařízení. Terasa je plně zastřešena


 
 
 

PD4

Přízemní rodinný dům 4+KK včetně příslušenství , zastřešený valbovou střechou a plně krytou terasou


 
 

PD5

Přízemní rodinný dům 4+kk zastřešený plochou střechou s plně krytou terasou